Profiel van InterMeer

InterMeer ondersteunt mensen en organisaties in “vitaler” leven en werken. “Vitaler worden” omschrijven we als respireren dat volgens Van Dale “lucht scheppen” betekent. Lucht scheppen doe je wanneer je iets groots gaat ondernemen en je al je energie gericht moet inzetten. Maar je kunt ook lucht scheppen omdat je lijf (en geest) verzuurd is. Door vitaler  te worden zijn mensen en organisaties in staat om hun bezieling te voeden en te ontwikkelen.

InterMeer draagt door middel van een veelzijdige manier van werken bij aan het proces van vitaler worden. 

De veelzijdige manier van werken betekent dat verschillende zintuigen gebruikt worden. Omdat beelden bij de mens vooraf gaan aan gedachten en ideeën wordt er veel met verbeelding gewerkt. Of het nu om een individueel coachings proces gaat of om procesbegeleiding bij strategievorming. In het werken met mensen en organisaties spreken we alle niveaus aan. Kernwoorden voor InterMeer zijn:

Vernieuwend

In mijn wijze van werken zoek ik van nature naar mogelijkheden om het oude en vaak vertrouwde te verlaten en nieuwe wegen te zoek. Vernieuwing is voor mij geen doel op zich. Mijn klanten kunnen er op rekenen dat ik mijn werkwijzen nieuwe paden betreed, nieuwe kennis en informatie aanbied en bijdraag aan het verwerven van nieuwe vaardigheden

Betrokken

Mijn werkwijze is gebaseerd op een grote betrokkenheid bij de vraag van de klant. Ik richt mij hierbij vooral op de persoonlijke kant van de vraag.

Mijn betrokkenheid vertaald zich in samenwerking en verantwoordelijkheid.

Verbonden

Het verbinden van hoofd, hart en buik – oftewel de hele mens is een wezenlijk bestanddeel van mijn aanpak. Daarnaast richt ik mij ook op het verbinden van de binnenkant van mens en organisatie met de buitenkant.

Uitdagend

Uitdagen, grenzen verkennen en deze overschrijden is voor mij vanzelfsprekend. Voor mij is de vraag van de klant de gezamenlijke uitdaging om aan te gaan. Ieder uitdaging heeft een eigen specifiek antwoord. In mijn wijze van werken gaat het om het binden van de klant en het specifieke antwoord.

Communicatief

Veranderingen staan of vallen met communicatie. In het werken aan de vraag van de klant zet ik al mijn antennes in om de juiste toon te pakken en in te zetten in het proces. Ook hier gaat het om alle zintuigen. Mijn aanpak richt zich op het gebruiken van alle zintuigen om de communicatie effectief te laten zijn en tot expressie te laten komen.

Creatief

Creativiteit is voor mij het zoeken naar wat past bij de vraag van de klant. We hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden maar kunnen onze eigen kleur er aan geven en het zo eigen maken. Creativiteit heeft te maken met de durf om ééns door een andere bril naar de vraag te kijken en dan de uitdaging aan te gaan om een nieuwe weg te gaan.

Sluit Menu