Coaching

Soms zijn er momenten in het leven dat er een enorme kloof gaapt tussen datgene dat mensen dagelijks in hun werken en leven doen en datgene wat mensen diep van binnen willen. Een kloof die gevoelens van onzekerheid, angst en onrust op kan roepen. Een kloof die je als individu moet overbruggen wil je met plezier werken en leven. Om de metafoor van de bergen te gebruiken: wanneer je de top van een vierduizender wil bereiken dan moet je bij het oversteken van een gletsjer rekening houden met de spleten die zich daar bevinden. Soms zijn ze met het blote oog zichtbaar, maar de meeste kloven zijn, door de sneeuwlagen die zich gevormd hebben, niet direct zichtbaar en vragen om bijzondere aandacht en attentie. Vandaar dat gletsjertochten door meerdere mensen gedaan moeten worden. Terwijl de eerste persoon vooroploopt wordt deze gezekerd en beveiligd door de volgende – meestal een gids. In de levensloop van mensen komen deze kloven voor en is het handig een gids te hebben. Een gids die ondersteunend is in het zoeken van de eigen route en zorgt voor veiligheid. Zo’n gids werkt dan als coach. Coachen heeft te maken met menselijke interactie en is gericht op het bereiken van zelf geformuleerde resultaten en heeft altijd te maken met verandering (transformatie). Coaching gaat uit van het lerende en veranderende vermogen van mensen. Mensen zijn in staat om hun visie, hun waarden en hun bekwaamheden te transformeren. Coaching speelt een ondersteunende rol in dat proces van transformatie. Coaching richt zich op individuen en op groepen.

 

Sluit Menu